منتخب و کلیات مفاتیح الجنان :: قرآن کریم ،سی پاره، شصت پاره و صدوبیست پاره My title page contents
|
منتخب و کلیات مفاتیح الجنان
بسته ده جلدی منتخب مفاتیح الجنان (کتاب امین)

بسته ده جلدی منتخب مفاتیح الجنان (کتاب امین)

قیمت : 67000

خرید محصول

فهرست منتخب مفاتیح الجنان امین

فهرست مطالب منتخب مفاتیح الجنان(کتاب امین)

 

فهرست منتخب مفاتیح الجنان امین1

فهرست مطالب منتخب مفاتیح الجنان(کتاب امین)

 

فهرست منتخب مفاتیح الجنان امین1

نمونه متن منتخب مفاتیح الجنان(کتاب امین)

 

 متن منتخب مفاتیح الجنان امین1

نمونه متن منتخب مفاتیح الجنان(کتاب امین)

 

 

ابعاد: 12/5*17/5

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 576صفحه

نوع صحافی: سلفون جلد سخت

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: دو رنگ، الله قرمز

قیمت پشت هرجلد: 16000 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 6700 تومان

توضیحات
قیمت : تومان
بسته ده جلدی مفتاح الصالحین(منتخب مفاتیح الجنان)

بسته ده جلدی مفتاح الصالحین(منتخب مفاتیح الجنان)

قیمت : 60000

خرید محصول

فهرست مطالب مفتاح الصالحین

فهرست مطالب مفتاح الصالحین1

فهرست مطالب مفتاح الصالحین1

فهرست مطالب مفتاح الصالحین2

صفحه متن مفتاح الصالحین

نمونه متن صفحه5 مفتاح الصالحین

نمونه خط متن مفتاح الصالحین

نمونه خط متن صفحه 518 مفتاح الصالحین

   این کتاب 608صفحه ای و در قطع جیبی(12*17) و با جلد سلفون(جلد سخت) موجود است، این کتاب دو رنگ است و ویژگی ممتاز این کتاب درشت خط بودن و ارزش خرید آن است.
تصاویر بالا عکس جلد، فهرست مطالب و نمونه خط متن کتاب را نشان میدهد، برای مشاهده بزرگتر عکس روی آن کلیک کنید.

قیمت این کتاب 8000 تومان است که به قیمت 6000 تومان عرضه میکنیم.
چاپ وقف نامه رنگی همراه با عکس مرحوم برای این کتاب رایگان انجام می شود.
(برا چاپ وقف نامه بعد از سفارش با شماره 09390573031 در تلگرام پیام دهید  و یا تماس بگیرید)
 
 

ابعاد: 17*13

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 608

نوع صحافی: سلفون جلد سخت

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: دو رنگ، الله قرمز

قیمت پشت هرجلد: 8000 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 6000 تومان
 
توضیحات
قیمت : تومان
بسته ده جلدی نورالصالحین

بسته ده جلدی نورالصالحین

قیمت : 55000

خرید محصول

فهرست مطالب نورالصالحین

فهرست مطالب نورالصالحین

متن نورالصالحین

نمونه متن نورالصالحین

این کتاب 416 صفحه ای در قطع جیبی(12*17) و جلد سلفون و متن دو رنگ است، تصاویر بالا عکس جلد، فهرست مطالب و نمونه خط متن کتاب را نشان میدهد، برای مشاهده بزرگتر عکس روی آن کلیک کنید.

قیمت هرحلد این کتاب7000تومان است که به قیمت5500تومان عرضه میکنیم.
چاپ وقف نامه رنگی همراه با عکس مرحوم برای این کتاب رایگان انجام می شود.
(برا چاپ وقف نامه بعد از سفارش با شماره 09390573031 در تلگرام پیام دهید  و یا تماس بگیرید)
 
 

ابعاد: 17*13

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 416

نوع صحافی: سلفون جلد سخت

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: دو رنگ، الله قرمز

قیمت پشت هرجلد: 7000 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 5500 تومان
 
 
توضیحات
قیمت : تومان
بسته ده جلدی حوایج الصالحین

بسته ده جلدی حوایج الصالحین

قیمت: 65000

خرید محصول

نمونه متن حوایج الصالحین

فهرست مطالب کتاب حوایج الصالحین1

فهرست مطالب کتاب حوایج الصالحین2

 

این کتاب 412 صفحه ای و در قطع جیبی(13*17) و با جلدسلفون موجود است، ویژگی اصلی این کتاب رنگی بودن متن آن است، در تصاویر فوق عکس جلد، فهرست مطالب و نمونه خط متن کتاب را مشاهده می نمایید، برای مشاهده بزرگتر عکس روی آن کلیک کنید.
 

چاپ وقف نامه رنگی همراه با عکس مرحوم برای این کتاب رایگان انجام می شود.
(برا چاپ وقف نامه بعد از سفارش با شماره 09390573031 در تلگرام پیام دهید  و یا تماس بگیرید)
 

ابعاد: 17*13

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 412

نوع صحافی: سلفون

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: رنگی

قیمت پشت هرجلد: 9000 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 6500 تومان

 

توضیحات
قیمت : تومان
بسته ده جلدی مناجات الصالحین با جلد شومیز

بسته ده جلدی مناجات الصالحین با جلد شومیز

قیمت: 22500

خرید محصول

فهرست مطالب مناجات الصالحین

فهرست مطالب مناجات الصالحین

 

متن مناجات الصالحین

نمونه متن مناجات الصالحین

 

   این کتاب حدودا 192 صفحه و در قطع جیبی(13*17) و در دو نوع جلدهای شومیز، سلفون موجود است، در تصاویر فوق عکس جلد، فهرست مطالب و نمونه خط متن کتاب را مشاهده می نمایید، برای مشاهده بزرگتر عکس روی آن کلیک کنید.
 
چاپ وقف نامه رنگی همراه با عکس مرحوم برای این کتاب رایگان انجام می شود.
(برا چاپ وقف نامه بعد از سفارش با شماره 09390573031 در تلگرام پیام دهید  و یا تماس بگیرید)
 

ابعاد: 16/5*13

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 192

نوع صحافی: شومیز

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: دو رنگ، الله قرمز

قیمت پشت هرجلد: 2500 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 2250 تومان
توضیحات
قیمت : تومان
بسته ده جلدی مناجات الصاحین با جلد سلفون

بسته ده جلدی مناجات الصاحین با جلد سلفون

قیمت 35000

خرید محصول

فهرست مطالب مناجات الصالحین

فهرست مطالب مناجات الصالحین

 

متن مناجات الصالحین

نمونه متن مناجات الصالحین

 

   این کتاب حدودا 192 صفحه و در قطع جیبی(13*17) و در دو نوع جلدهای شومیز، سلفون موجود است، در تصاویر فوق عکس جلد، فهرست مطالب و نمونه خط متن کتاب را مشاهده می نمایید، برای مشاهده بزرگتر عکس روی آن کلیک کنید.
 
چاپ وقف نامه رنگی همراه با عکس مرحوم برای این کتاب رایگان انجام می شود.
(برا چاپ وقف نامه بعد از سفارش با شماره 09390573031 در تلگرام پیام دهید  و یا تماس بگیرید)
 

ابعاد: 17*13

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 192

نوع صحافی: سلفون جلد سخت

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: دو رنگ، الله قرمز

قیمت پشت هرجلد: 4000 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 3500 تومان
 
توضیحات
قیمت : تومان
بسته ده جلدی هادی الصالحین با جلد شومیز

بسته ده جلدی هادی الصالحین با جلد شومیز

قیمت: 3000تومان

خرید محصول

فهرست مطالب هادی الصالحین

فهرست مطالب هادی الصالحین

 

متن هادی الصالحین

نمونه متن هادی الصالحین

 

   این کتاب 288 صفحه ای در قطع جیبی(13*17) و در سه نوع جلدهای شومیز، سلفون وگالینگور موجود است، جلد گالینگور با نوشته های مادرم و پدرم موجود است، در تصاویر فوق عکس جلد، فهرست مطالب و نمونه خط متن کتاب را مشاهده می نمایید، برای مشاهده بزرگتر عکس روی آن کلیک کنید.

چاپ وقف نامه رنگی همراه با عکس مرحوم برای این کتاب رایگان انجام می شود.
(برا چاپ وقف نامه بعد از سفارش با شماره 09390573031 در تلگرام پیام دهید  و یا تماس بگیرید)
 
 

ابعاد: 16/5*13

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 288

نوع صحافی: سلفون جلد سخت

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: دو رنگ، الله قرمز

قیمت پشت هرجلد: 4000 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 3000 تومان
توضیحات
قیمت : تومان
بسته ده جلدی هادی الصالحین با جلد گالینگور

بسته ده جلدی هادی الصالحین با جلد گالینگور

قیمت: 50000

خرید محصول

فهرست مطالب هادی الصالحین

فهرست مطالب هادی الصالحین

 

متن هادی الصالحین

نمونه متن هادی الصالحین

 

این کتاب 288 صفحه ای در قطع جیبی(13*17) و در سه نوع جلدهای شومیز، سلفون وگالینگور موجود است، جلد گالینگور با نوشته های مادرم و پدرم موجود است، در تصاویر فوق عکس جلد، فهرست مطالب و نمونه خط متن کتاب را مشاهده می نمایید، برای مشاهده بزرگتر عکس روی آن کلیک کنید.

چاپ وقف نامه رنگی همراه با عکس مرحوم برای این کتاب رایگان انجام می شود.
(برا چاپ وقف نامه بعد از سفارش با شماره 09390573031 در تلگرام پیام دهید  و یا تماس بگیرید)
 
 

ابعاد: 17*13

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 288

نوع صحافی: سلفون جلد سخت

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: دو رنگ، الله قرمز

قیمت پشت هرجلد: 6000 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 5000 تومان
توضیحات
قیمت : تومان
بسته ده جلدی هادی الصالحین با جلد سلفون

بسته ده جلدی هادی الصالحین با جلد سلفون

قیمت 47000

خرید محصول

فهرست مطالب هادی الصالحین

فهرست مطالب هادی الصالحین

 

متن هادی الصالحین

نمونه متن هادی الصالحین

 

   این کتاب 288 صفحه ای در قطع جیبی(13*17) و در سه نوع جلدهای شومیز، سلفون وگالینگور موجود است، جلد گالینگور با نوشته های مادرم و پدرم موجود است، در تصاویر فوق عکس جلد، فهرست مطالب و نمونه خط متن کتاب را مشاهده می نمایید، برای مشاهده بزرگتر عکس روی آن کلیک کنید.

چاپ وقف نامه رنگی همراه با عکس مرحوم برای این کتاب رایگان انجام می شود.
(برا چاپ وقف نامه بعد از سفارش با شماره 09390573031 در تلگرام پیام دهید  و یا تماس بگیرید)
 
 

ابعاد: 17*13

قطع: جیبی

تعداد صفحات: 288

نوع صحافی: سلفون جلد سخت

کاغذ متن: کاغذتحریر

نوع متن: دو رنگ، الله قرمز

قیمت پشت هرجلد: 6000 تومان

قیمت با تخفیف برای هر جلد: 4700 تومان

توضیحات
قیمت : تومان
تعیین نمایید که قرآن چند پاره می خواهید.*
[توضیحات]
سی پاره: هر جلد شامل یک جزء قرآن کریم(مجموع 30 جلد در یک جعبه)
شصت پاره: هر جلد شامل نیم جزء قرآن کریم(مجموع 60 جلد در یک جعبه)
صدوبیست پاره: هرجلد شامل یک حزب قرآن کریم(مجموع 120 جلد در دو جعبه)
قرآن سی پاره
قرآن شصت پاره
قرآن صد و بیست پاره
لطفا خط قرآن را انتخاب نمایید.*
خط پیش فرض برای قرآن خط عثمان طه است
خط نیریز گلاسه رنگی
خط نیریز گلاسه رنگی

قیمت : 20000 + 20000 + 20000

خط عثمان طه گلاسه رنگی
خط عثمان طه گلاسه رنگی

قیمت : 20000 + 20000 + 20000

خط کامپیوتری
خط کامپیوتری

قیمت : 20000 + 20000 + 20000

خط نیریزی
خط نیریزی

قیمت : 15000 + 15000 + 15000

خط عثمان طه دورنگ
خط عثمان طه دورنگ

قیمت : 0 + 0 + 0

بیشتر
لطفا جلد قرآن مورد نظررا انتخاب نمایید.*
جلد گالینگور با دوام تر شیک تر و با کیفیت بهتر است
جلد سلفون جلد معمولی ولی چاپ رنگی روی کاغذ گلاسه و دارای روکش سلفونی است
جلد سلفون لیمویی
جلد سلفون لیمویی

قیمت : 0 + 0 + 0

جلد گالینگور زرشکی زیتونی
جلد گالینگور زرشکی زیتونی

قیمت: 10000 + 20000 + 30000

جلد گالینگور سرمه ای
جلد گالینگور سرمه ای

قیمت : 10000 + 20000 + 30000

جلد گالینگور سبز زیتونی
جلد گالینگور سبز زیتونی

قیمت : 10000 + 20000 + 30000

جلد گالینگور سبز ابروباد
جلد گالینگور سبز ابروباد

قیمت : 10000 + 20000 + 30000

جلد گالینگور زرشکی ابروباد
جلد گالینگور زرشکی ابروباد

قیمت : 10000 + 20000 + 30000

جلد گالینگور آبی ابروباد
جلد گالینگور آبی ابروباد

قیمت : 10000 + 20000 + 30000

جلد گالینگور سبز ساده
جلد گالینگور سبز ساده

قیمت : 10000 + 20000 + 30000

بیشتر
لطفا برای قرآن خود جعبه انتخاب نمایید.*
جعبه ام دی اف قیمت بیشتری نسبت به بقیه دارد
جعبه ام دی اف
جعبه ام دی اف

قیمت : 20000 + 20000 + 40000

جعبه طرح ایزد2
جعبه طرح ایزد2

قیمت : 0 + 0 + 0

جعبه طرح سلوک
جعبه طرح سلوک

قیمت : 0 + 0 + 0

بیشتر
لطفا یک وقف نامه (درصورت نیاز) انتخاب نمایید.
(ما طرح و متن وقف نامه را به دلخواه تان طراحی کرده و برایتان می فرستیم و درصورت تایید از جانب شما ،کارا ادامه می دهیم.)
آیا شما وقف نامه میخواهید؟
وقف نامه شماره ۱۴
وقف نامه شماره ۱۴

قیمت : 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۱۳
وقف نامه شماره ۱۳

قیمت : 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۱۲
وقف نامه شماره ۱۲

قیمت : 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۱۱
وقف نامه شماره ۱۱

قیمت : 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۱۰
وقف نامه شماره ۱۰

قیمت + 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۹
وقف نامه شماره ۹

قیمت + 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۸
وقف نامه شماره ۸

قیمت : 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۷
وقف نامه شماره ۷

قیمت : 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۶
وقف نامه شماره ۶

قیمت : 15000 + 25000 + 40000

وقف نامه شماره ۵
وقف نامه شماره ۵

قیمت : 15000 + 25000 + 40000

بیشتر
در صورتی که وقف نامه دیگری را مد نظر دارید از طریق فرم مقابل آنرا آپلود نموده و آدرس عکس را در فیلد زیر کپی کنید!!!
در صورت آپلود نشدن فایل مجددا امتحان کنید.
سایر توضیحات در مورد وقف نامه :
در این قسمت نام مرحوم یا مرحومین ،توضیحات و سایر اطلاعات تماس از جمله آیدی تلگرام و... جهت ارسال وقف نامه طراحی شده ذکر شود.
نحوه ارسال :
قرآن شما توسط باربری اتوبوسی تا باربری شهر شما به رایگان ارسال خواهد شد اما هزینه از باربری به بعد و انبارداری که بین 3هزار تومان تا 5هزار تومان می شود بر عهده مشتری است(ما اطلاعات تماس باربری را برای شما میفرستیم که هم خودتان می توانید برای تحویل مراجعه کنید و یا بگید با پیک بیارن که هزینه پیک را با باربری هماهنگ کنید)
نام و نام خانوادگی :*
ترجیحا نام تحویل گیرنده سفارش
شهر :*
استان و شهرتان را که باید به آنجا ارسال شود را وارد کنید
آدرس :
اگر مایل هستید که با پیک به درب منزل یا محل کارتان ارسال بشود آدرس دقیق را وارد کنید
شماره تماس :*
شماره تماس تحویل گیرنده
صورت حساب :
قیمت مجموع : 0
شما میتوانید از طریق درگاه اینترنتی زیر پرداخت را به صورت آنلاین یا به صورت دستی مبلغ را به شماره کارت زیر وارد کنید.
6104337739484432
محمدجوادابراهیمی
بانک ملت
کد رهگیری :
کد رهگیری و سایر اطلاعات مربوط به پرداختتوت رو در فیلد زیر وارد کنید
تمامی حقوق مطالب برای کتاب امین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب پیگرد قانونی به همراه دارد. | طراح قالب کافه کد